Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Poplatek za nájem hrobového místa na hřbitově v Soběslavicích

Poplatek za nájem hrobového místa na hřbitově v SoběslavicíchObecní úřad v Soběslavicích oznamuje je již možné platit poplatek za nájem hrobového místa na hřbitově v Soběslavicích. Tento poplatek činí 137,0 Kč za každý, i započatý, 1m2 hrobového místa za 1 rok: (5,00 Kč za každý i započatý m2 hrobového místa, 132,00 Kč za každý i započatý m2 na jeden rok za služby s nájmem související – voda, likvidace odpadků, úklid, opravy, údržba zeleně).

Obecní úřad Soběslavice si dovoluje zdvořile požádat majitele hrobů a hrobových míst na hřbitově v Soběslavicích, aby kontaktovali starostu obce nebo místostarostu obce a domluvili si společný postup k uzavření nájemní smlouvy za nájem hrobového místa na hřbitově v Soběslavicích. Další možností je dostavit se v úředních hodinách na obecní úřad v Soběslavicích (každý pátek od 18:00 – 20:00), kde bude s každým majitelem hrobu nebo hrobového místa uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa a majitel hrobového místa uhradí vypočítaný poplatek nebo dojde k dohodě, jakým způsobem bude poplatek uhrazen.

Dobu nájmu si určuje sám majitel hrobu nebo hrobového místa. Pouze při změně smlouvy v souvislosti s ukládáním zemřelých do hrobů musí být nájemní smlouva uzavřena celou tlecí dobu, to znamená na 15 let.

Kalkulace ceny za služby související s nájmem k hrobovému místu na veřejném pohřebišti Soběslavice:

Roční náklady za odběr vody:

317,0 Kč

Roční náklady za likvidaci odpadů za rok:

11 943,6 Kč (12 x 995,3 Kč)

Roční náklady za úklid a údržbu hřbitova

a roční náklady za péči o zeleň na hřbitově:

12 000,0 Kč, (2 x 6 měsíců x 4 hodiny x 250,0 Kč = 12 000,0 Kč)

Celkem:

24 260,6 Kč

Celková plocha hrobových míst k 9.12.2011

184,3 m2

Celkové roční náklady na 1 m2 hrobového místa:

131,64 Kč, zaokrouhleně 132,0 Kč