Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů:

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Soběslavice č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

20.12.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

17.7.2017
Řád veřejného pohřebiště obce Soběslavice 08/2020 08/2020

Kalkulace ceny za služby související s nájmem k hrobovému místu na veřejném pohřebišti Soběslavice 12/2015

12/2015

Obecně závazná vyhláška obce Soběslavice č. 1/2021, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy

11/2021
Obecně závazná vyhláška obce Soběslavice č. 2/2021, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy 11/2021
Obecně závazná vyhláška obce Soběslavice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01/2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací