Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Územní plán obce Soběslavice

Územní plán obce Soběslavice            Zastupitelstvo obce Soběslavice rozhodlo o pořízení územního plánu. Proces územního plánování je zdlouhavý. Předpokládá se pořízení územního plánu do 2 – 3 let. Obec Soběslavice již podala žádost na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, o pořízení územního plánu. Městský úřad Turnov je určen zákonem o územním plánování a stavebním řádu jako pořizovatel územního plánu.

            Prvním krokem v pořízení územního plánu je sběr požadavků občanů obce Soběslavice k novému územnímu plánu. Tyto požadavky budou následně předány Městskému úřadu Turnov, který je vyhodnotí, a budou podkladem pro sestavení zadání územního plánu. Obyvatelé obce mohou předat na Obecní úřad Soběslavice požadavky, kde navrhnou využití pozemků, které vlastní. Bude se například jednat o požadavky na zařazení pozemků pro výstavbu rodinných domů. Tyto požadavky bude nutné předat formou vyplněného formuláře. Formulář je zde, je zveřejněn také na úřední desce obecního úřadu Soběslavice. Dále je tento formulář v tištěné podobě k dispozici na obecním úřadu Soběslavice. Vyplněné formuláře je možné odevzdávat na Obecní úřad Soběslavice do 31. března 2024.

            Všechny odevzdané požadavky na územní plán budou v dubnu 2024 předány Městskému úřadu Turnov, odboru rozvoje města, který bude všechny požadavky posuzovat a vyhodnocovat. Na závěr Městský úřad Turnov rozhodne, které požadavky do územního plánu zařadí. Rozhodnutí o požadavcích na územní plán nebude provádět Obecní úřad Soběslavice, ani nebude mít žádný vliv na rozhodování Městského úřadu Turnov. Městský úřad Turnov je určen zákonem o územním plánování a stavebním řádu jako pořizovatel územního plánu. Výstupy z této fáze přípravy územního plánu budou podkladem pro sestavení zadání územního plánu, které opět bude sestavovat Městský úřad Turnov.

Výzva - územní plán